TEKOÄLY AUTTAA VIEMÄÄN VOITTAVAN TEKEMISEN MYYNNIN ARKEEN

Monzuun ja Rainmaker ovat kehittäneet Monzuunin teknologian pohjalta uuden työkalun, joka mittaa ja ohjaa asiakaskohtaamisia puhelimessa. Monzuunin teknologia auttaa Rainmakeria tunnistamaan asiakaskohtaamisen kriittiset kohdat sekä ohjaamaan tuloksellisen vuoropuhelun arjen työhön – henkilötasolla. Myyjän työ muuttuu entistä palkitsevammaksi: data ja läpinäkyvyys asiakaskohtaamisiin avaa kehittymisen polun ja auttaa nostamaan arkisen työn tasoa jatkuvan mittaamisen kautta.

Rainmaker on yli 20 vuoden kokemuksella varustettu Suomen suurin asiakaspalvelua ja myyntiä monikanavaisesti tarjoava yritys. Yhtiö palkkaa vuosittain yli 2000 työntekijää ympäri Suomen sijaitseviin asiakkuuksiin. Myös Espanjassa työskentely onnistuu Torreviejan toimistolla. Yhtiön liikevaihto on noin 50 miljoonaa euroa. Rainmaker testaa yhteistyössä asiakkaidensa kanssa aktiivisesti uusia toimintamalleja, joista syntyy asiakkaille parempia tuloksia. Työssä onnistumista tuetaan mm. pelillistämisen työkaluilla.

Vaativissa asiakaskohtaamisissa on kaivattu dataperusteista työkalua tuloksellisen tekemisen kehittämiseen ja myynnin pullonkaulojen selvittämiseksi. Tulosvaihteluiden syistä on olemassa tietoa, mutta manuaalisen prosessin myötä käytettävissä olevan datan määrä on rajallinen ja tieto vanhenee nopeasti. Valmennussuunnitelmien seuraaminen ilman jatkuvaa tekemisen mittaamista on haastavaa. Uuden mittaustyökalun avulla tekemisen kehittyminen voidaan todentaa työntekijälle ja esihenkilölle. Tämä tehostaa esihenkilön työtä ja ajankäyttöä. Työntekijälle työkalu antaa paremman mahdollisuuden itseohjautuvaan kehittymiseen ja kehittää työntekijäkokemusta.

”Mietimme koko ajan, miten me voimme helpottaa työntekijöidemme ja esihenkilöidemme arkea ja samalla auttaa heitä pääsemään sekä omiin että asiakkuuksiemme tavoitteisiin. Meillä oli haussa ratkaisu, jolla voitaisiin vähentää tiimivetäjiemme työkuormaa ja tuottaa dataa, jonka perusteella voimme johtaa asiakaskohtaamisia entistäkin laadukkaammin ja tehokkaammin”, kertoo Rainmakerin myynnistä ja liiketoiminnan kehittämisestä vastaava johtaja Henri Forss.

”Ihmisvoimin ja manuaalisesti pystytään analysoimaan vain rajallinen määrä asiakaskohtaamisia. Tarve on kuitenkin analysoida yksittäisen myyjän osalta jopa satoja asiakaskohtaamisia viikossa. Tämä tarkoittaa Rainmakerin tasolla satoja tuhansia asiakaskohtaamisia viikossa. Tarvitaan toimivaa teknologiaa, joka pystyy tuollaiset volyymit analysoimaan.”

”Meille keskeistä on analysoida koko asiakkaan ja agenttimme välinen vuoropuhelu. Mitä ja miten puhelun alussa asiakkaalle kerrotaan niistä hyödyistä, joita näillä tuotteilla tai palveluilla saadaan aikaan? Miten asiakas osallistetaan dialogiin? Mikä oli dialogin kesto? Johtiko kyseinen dialogi positiiviseen lopputulokseen? Koko dialogi puretaan jaksoihin ja niistä kukin analysoidaan erikseen”, kertoo Henri Forss.

Lue Rainmakerin koko asiakastarina>>

Samankaltaiset artikkelit