Monzuunin koneoppimista ja tekoälyä hyödyntävä malli tekee näkymättömän näkyväksi: mitä tapahtuu totuuden hetkissä? Asiakasvuoropuhelun analyysia peilataan asiakastyytyväisyyteen, tehokkuuteen ja myyntiin – contact centerisi saa suoraa ohjausta parempaan tekemiseen. 

Monzuun tekemisen mittaroinnilla ja ohjauksella palveluneuvoja tai myyjä voi nostaa tasoaan jokaisessa asiakaskohtaamisessa.

Pääset contact center- tai myyntitiimisi kanssa valmentavan johtamisen ytimeen: voit juurruttaa parhaita käytäntöjä arjen työhön jokaisen yksilön vahvuuksista käsin.

ANNA PALVELUNEUVOJAN TEHDÄ ITSESTÄÄN AMMATTILAINEN

…VAIKKA SALAA

Tulos tehdään totuuden hetkissä. Asiakaskohtaaminen on sarja totuuden hetkiä. Myynti tai asiakaskokemus voi romahtaa mikäli tilannetaju ei ole kohdallaan. Mitä tapahtuu totuuden hetkissä silloin kun agentti toimii tilanteen edellyttämällä tavalla, antaa parastaan?

Tilannetaju, retoriset taidot ja myynnillinen rohkeus voidaan tehdä näkyväksi ja mitattavaksi. Parhaat tekemisen mallit voidaan monistaa ja siirtää koko tiimin toimintaan jatkuvan mittaamisen tukemana.

Mittarointi voi myös ohjata tiimiläisiä henkilötasolla, suoraan. Tiimisi saa asiakaspuheluistaan ulos datan, joka auttaa heitä parantamaan itse tulostaan. Työstä tulee palkitsevampaa. Ihminen voi itse todeta tekemisen muutosten vaikutukset.

Esimiehestä tulee valmentava johtaja. Ja agenttisi tekee itsestään ammattilaisen.

MONZUUN TOIMIALOJA

Terveydenhoito
Media
Vakuutus
Vähittäiskauppa
Kuljetus
Ulkoistettu asiakaspalvelu
Outbound-myynti

Monzuun case-tuotantoja

Ajankäytön tehokkuus
Asiakaspalvelun lisämyynti
Myynnin tehostaminen outboundissa
Asiakaspoistuman torjunta
Asiakaskokemuksen parantaminen / inbound
Asiakaskohtaamisen mallin tehostaminen
Ratkaisutehokkuuden parantaminen
Asiakasvuoropuhelun hallinta ja ohjausvoima
TULOS TEHDÄÄN TOTUUDEN HETKISSÄ

TUOTTEEMME

Valmentava johtaja seuraa tekemistä, ei vain tulosta. Tämä tekee työstä palkitsevampaa ja vähentää stressiä. Polku kohti tuloksellisempaa tekemistä lähtee arjesta käsin ja yksilön nykytilanteesta käsin.

Monzuun on työkalu sinulle ja tiimillesi oppia hyvästä parhaaksi. Tekoälyyn perustuva vuoropuhelun analyysi antaa tekemisen mallit tulosten parantamiseen: parempaan myyntiin, asiakastyytyväisyyteen, tehokkuuteen.

Kaikki datan käsittely toteutetaan GDPR:n ja muiden soveltuvien tietosuojasäännösten mukaisesti.

Analyysi on kieliriippumaton. Voit valita kolmeasta palvelutasosta itsellesi sopivan.

mONZUUN INBOUND

STANDARD

INBOUND
 • Palvelutapojen ryhmittely; minkälaisia asiakaskohtaamisen malleja tiimissäsi on?
 • Mikä tekeminen näille ryhmille on ominaista? Näe tekemisen erot asiakaskuuntelussa, tilannekartoituksessa ja vuoropuhelussa.

PRO

(+ standard)
 • Millaista asiakastyytyväisyyttä ja tulosta erilaiset palvelutavat tuottavat? 
 • Mitä tekemällä yksilöt voivat parantaa asiakaslaatua ja/tai tehokkuutta?

SECRET SAUzE

(+ PRO)
 • Asiakaspalvelijan henkilökohtainen mittaristo ja minimistandardointi tekemisen ohjaamiseen / itseohjaamiseen.
 • Hälytysrajat esim. radikaalisti poikkeavan NPS:n ja sen taustalla olevan tekemisen havaitsemiseksi 
 • Automaattinen tekemisen ohjaus.

mONZUUN OUTBOUND

STANDARD

OUTBOUND
 • Myyntitapojen ryhmittely: millaisia myyntikeskustelun kuljetustapoja tiimissä esiintyy juuri nyt? Miten myyntimallin vaiheet näyttäytyvät arjen tekemisessä?
 • Mikä tekeminen on ominaista kullekin myyntitavalle: kuuntelu, kysyminen, myynnillinen hallinta.

PRO

(+ standard)
 • Millaista myyntitulosta erilaiset myyntitavat tuottavat myyjätasolla?
 • Millainen myyntikeskustelun kulku tuottaa eniten myyntiä?

SECRET SAUZE

(+ PRO)
 • Myyjän/esimiehen henkilökohtainen mittaristo ja minimistandardointi tekemisen (itse)ohjaamiseen.
 • Hälytysrajat radikaalisti poikkeavan tekemisen havaitsemiseksi.
 • Myyntikeskustelun kriittisimpien vaiheiden läpivalaisu ja tekemisen ohjaus.

Vipuvoimaa EU:sta

Monzuun Oy:n kehittämä tekoälypohjainen vuoropuhelun analyysipalvelu tekee läpinäkyväksi puhelinkeskustelujen vuorovaikutuksen ja tyylin. 

Monzuun metodi on riippumaton tekstistä ja kielimalleista. Monzuun metodin avulla voidaan ohjata call centerin toimintaa käytännön tekemisen tasolla. Metodi on kieliriippumaton, siksi se skaalautuu kansainväliseen toimintaan nopeammin kuin tekstipohjaiset mallit.

Tuotekehityshanke saa rahoitusta Euroopan Unionilta Euroopan aluekehitysrahastosta.


OTA YHTEYTTÄ

Lupaamme lyhyessä demossa rahanarvoisia vinkkejä ja case-tuloksia.

Risto Pyykkönen +358 43 824 4853 | risto.pyykkonen@monzuun.com
Petri Koski +358 40 938 4644 | petri.koski@monzuun.com

Yhteydenotto