Monzuunin markkinointirekisteri

Rekisterinpitäjä

Nimi: Monzuun Oy

Kotipaikka: Helsinki, Suomi

Osoite: Maria 01 Lapinlahdenkatu 16 00180 Helsinki Helsinki

Sähköposti: info@monzuun.com Monzuunin asiakaspalvelu

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Risto Pyykkönen, toimitusjohtaja

Lisätiedot ja oikaisupyynnöt

Monzuunin asiakaspalvelu, sähköposti: info@monzuun.com

Rekisterinpitäjän toimiala

Yhtiö tarjoaa myynnin ja asiakaspalvelun tehostamisen ratkaisuja.

Toiminnassa käytettävä rekisteri

Monzuunin markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään Monzuunin liiketoiminnan toteuttamista, ylläpitoa ja kehittämistä varten. Henkilötietoja käytetään myös asiakasviestintään ja suoramarkkinointiin.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä ja rekisterissä olevista tietoryhmistä

Rekisteri sisältää tietoja, jotka koskevat rekisteröidyn tehtäviä tai asemaa yrityksessä, yhteisössä tai julkisessa elämässä sekä muita rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja (asiakkuuden hoitamiseen liittyviä tietoja ja asiakkaan antamia tietoja, kuten tietoja markkinointi- ja asiakaspalvelutoimenpiteistä).

Tietojen luovutus

Monzuun ei luovuta asiakastietojaan kolmansille osapuolille.

Kielto-oikeus

Rekisteröity voi kieltää tietojen käsittelemisen suoramarkkinointia varten. Kiellon voi ilmoittaa ottamalla yhteys Monzuunin asiakaspalveluun tai valitsemalla kieltolinkin suoramarkkinoinnin sähköpostiviestistä.

Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Rekisteriä ylläpidetään EU:n alueella. 

Käytön valvonta

Monzuunin käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat, joiden perusteella käyttäjät tunnistetaan. Henkilöstölle on määritelty eri tasoiset käyttäjävaltuudet. Henkilöstö on perehdytetty lainsäädäntöön.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröityjä informoidaan tietojen käsittelystä henkilötietolain mukaisesti. Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn perustellusta vaatimuksesta rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivytystä.

Tietojen luovutus EU-maiden ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU-maiden ulkopuolelle.

Tietolähteet

Henkilötiedot hankitaan rekisteröidyltä itseltään tai julkisista lähteistä. Päivitykset hankitaan puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla. Rekisteriin merkitään myös henkilötietoja sellaisista henkilöistä, joihin Monzuun pyrkii luomaan asiakassuhteen tai on aloittamassa asiakassuhdetta. Nämä tiedot saadaan osana päivittäistä liiketoimintaa tai rekisteröidyltä itseltään.